Import produktów leczniczych

Jesteśmy importerem produktów leczniczych z krajów spoza Unii Europejskiej na podstawie zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Zatrudniamy Osobę Wykwalifikowaną, która zwalnia serie produktów leczniczych do obrotu na terenie Polski.

Od 2005 roku jesteśmy wyłącznym importerem szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – EUVAX B®.

Świadczymy też usługę importu produktów leczniczych dla firm zewnętrznych. Prosimy o kontakt  importdocelowy|polypharm.com.pl| style="line-height: 18.1818180084229px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"|mailem|telefonicznie lub faxem w celu nawiązania współpracy.