Działania niepożądane

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących zdarzeń niepożądanych, które w Państwa ocenie mogą mieć związek z zakupionymi w naszych hurtowniach produktami leczniczymi, produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub wyrobami medycznymi.

Jednocześnie informujemy, że informacje o działaniach niepożądanych możecie Państwo  przekazywać do niżej wymienionych podmiotów.

  1. Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie: www.urpl.gov.pl.
  2. Podmiotu odpowiedzialnego lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce, którego dane teleadresowe znajdują się na ulotce lekowej,
  3. Działu Kontroli i Zapewnienia Jakości POLYPHARM SA, ul. Barska 33, 02-315 Warszawa Tel. (22) 823 34 78, 823 34 88, faks (22) 822 66 43, 817 63 68.
  4. Zgłaszanie działań niepożądanych -  zdn|polypharm.com.pl| |zdn|polypharm.com.pl